Fotografisanje Proizvoda

Editorijalno fotografisanje

Današnji potrošači žele da se identifikuju sa proizvodom pre njegove kupovine. Smišljanjem editorijalnih kampanja, približavamo proizvod potrošačima i povećavamo povezanost sa brendom. Kompozicijom, bojama, scenografijom uspevamo da dospemo do prave osobe koja je spremna za kupovinu.


Prozvodi na beloj pozadini

Danas se kupovina odvija na internet prodavnicama i potreba za studijskim fotografijama proizvoda je sve veća. U mogućnosti smo da rešimo sve probleme proizvoda prikikom fotografisanja u vidu materijala, providnosti i čudnih oblika koje treba istaći. Ispod se nalaze samo neki od primera proizvoda koje smo fotografisali u našem studiju.

 

DA LI JE MOGUĆE FOTOGRAFISATI JEDAN PROIZVOD?

Moguće je ali se uvek preporučuje fotografisanje više proizvoda iz serije ili ceo asortiman zbog identične estetike fotografija.

KOLIKO PROIZVODA JE POTREBNO PONETI?

Preporučljivo je da svaki proizvod ima bar jednu zamenu zbog potencijalnih nesavršenosti koje se nisu primetile pre fotografisanja.

KOLIKO TRAJE FOTOGRAFISANJE PROIZVODA?

Zavisno od proizvoda i estetike koja se traži ali potrebno je između dva i četiri sata po proizvodu.

KAKO SE VRŠI PLAĆANJE?

Prvi deo plaćanja je avans od 50% dok se drugi deo uplate vrši nakon isporuke materijala.

KAKO SE BIRAJU FOTOGRAFIJE?

U toku samog fotografisanja aparat je povezan za profesionalni monitor i klijent u realnom vremenu može obeležavati fotografije koje ulaze u izbor.

KOLIKO TRAJE OBRADA FOTOGRAFIJA?

Ovo je najveći faktor koji utiče na cenu fotografisanja jer obrada po fotografiji nekada može potrajati i do 8 sati.

 

ZAINTERESOVANI? PIŠITE NAM